PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Szkodziński

Urologia Polska 1995/48/1

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA KAMIENI MOCZOWYCH
Waldemar Różański, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Górkiewicz, Andrzej Szkodziński