PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Anna Jażdżewska

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 17 - Dlaczego nie polegamy tylko na ultrasonografii w ,,zespole ostrej moszny"?
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski, Anna Jażdżewska, Paweł Juszczak, Małgorzata Warzywoda