PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Anna Płużańska

Urologia Polska 2007/60/3

Ocena odległych wyników leczenia skojarzonego chorych z zaawansowanymi stadiami nowotworów zarodkowych jądra
Adam Płużański, Leszek Jeromin, Anna Płużańska, Marek Sosnowski

Urologia Polska 1991/44/4

Chirurgiczne i chemiczne leczenie chorych na nienasieniako wate guzy jądra w I i II stopniu zaawansowa
Marek Sosnowski, Leszek Jeromin, Anna Płużańska, Izabela Dowgird-Witczak

Urologia Polska 1991/44/3

Pozagonadalny za rodkowy nowotwór jądra
Marek Sosnowski, Anna Płużańska, Leszek Jeromin