PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Anna Raczyńska

Urologia Polska 1979/32/4

Guz Wilmsa u dorosłego mężczyzny
Lesław Steinmetz, Anna Raczyńska