PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Barbara Filipiak

Urologia Polska 1994/47/3

Wpływ jednorazowego wprowadzenia stilbestrolu w 1 dniu życia na morfologię i czynność gruczołu krokowego szczura
Andrzej Limanowski, Bolesław Otulakowski, Bogdan Miskowiak, Barbara Filipiak