PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Barbara Pieńkowska-Grela

Urologia Polska 1999/52/3

NOWOTWORY JĄDER W ŚWIETLE BADAŃ CYTOGENETYCZNYCH
Barbara Pieńkowska-Grela, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow