PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Beata Maksymiuk

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Analiza morfometryczna parametrów jądra komórkowego w wysokozróżnicowanych gruczolakorakach prostaty
Beata Maksymiuk, Mirosław Śnietura, Dariusz Lange