PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bogdan Małkowski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Limfoscyntygrafia dynamiczna węzła strażniczego w przypadku raka prącia
Jerzy Siekiera, Witold Mikołajczak, Krzysztof Kamecki, Andrzej Wronczewski, Andrzej Petrus, Bogdan Małkowski