PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bogdan Mazur

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Izoflawony: związki pochodzenia naturalnego, potęgujące działanie TRAIL w chemoprewencji raka stercza
Ewelina Szliszka, Bogdan Mazur, Grażyna Pietsz, Wojciech Król