PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Celina Kowalska

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Indukowane resiniferatoksyną (RTX) zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG) zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Mariusz Majewski, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Celina Kowalska, Izabela Janiuk, Artur Zapart, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski