PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Cezary Szymański

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Podskórne odprowadzenie moczu alternatywą dla przezskórnej przetoki nerkowej
Cezary Szymański, Marek Lipiński, Marek Salagierski, Leszek Jeromin