PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Colin P. Dinney

Urologia Polska 2007/60/2

Polimorfizm metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej a ryzyko rozwoju raka pęcherza moczowego
A. Karim Kader, Lina Shao, Colin P. Dinney, Matthew B. Schabath, Yunfei Wang, Jun Liu, Jian Gu, H. Barton Grossman, Xifeng Wu