PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Elżbieta Jabłonowska

Urologia Polska 2007/60/3

Nowotwory układu moczowo-płciowego u osób zakażonych ludzkim wirusem upośledzenia odporności
Zbigniew Jabłonowski, Elżbieta Jabłonowska