PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Elżbieta Jezierska

Urologia Polska 1995/48/2

WYNIKI LECZENIA TORBIELI NEREK METODĄ NAKŁUCIA PRZEZSKÓRNEGO
Tadeusz Spruch, Andrzej Jezierski, Jacek Niezabitowski, Elżbieta Jezierska, Jacek Tereszkiewicz