PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ewa Nagańska

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Późne powikłania ze strony układu nerwowego u chorych na nowotwór zarodkowy jądra po leczeniu cytostatycznym programem BEP
Małgorzata Sadowska, Paweł Wiechno, Ewa Nagańska, Beata Paluchowska, Tomasz Demkow