PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ewa Swoboda-Kopeć

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 5 - Grzybicze zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitalnych
Alicja Rokosz, Katarzyna Kot, Anna Sawicka-Grzelak, Ewa Swoboda-Kopeć, Sylwia Błachnio, Iwona Serafin, Mirosław Łuczak