PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ewa Walczak

Urologia Polska 1986/39/1

Wartość diagnostyczna cytologicznego badania moczu u chorych podejrzanych o nowotwory nabłonkowe narządów moczowych
Jadwiga Rojewska, Maciej Czaplicki, Krystyna Szymańska, Ewa Walczak