PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

G. Bartsch

Urologia Polska 2007/60/2

Jakie są struktury podpierające cewkę moczową żeńską?
H. Fritsch, G. M. Pinggera, Michael Germar, A. Lienemann, M. Mitterberger, G. Bartsch, H. Strasser

Urologia Polska 2006/59/3

Ocena długoterminowa wyników leczenia chorych na przerzutowego raka jądra metodą laparoskopowego wycięcia zaotrzewnowych węzłów chłonnych: przegląd dziesięcioletnich doœświadczeń pochodzących z jednego oœśrodka
H. Steiner, R. Peschel, G. Janetschek, L. Holtl, A. P. Berger, G. Bartsch, A. Hobisch