PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Grażyna Stryczyńska

Urologia Polska 2002/55/2

Early toxicity of combined treatment in localised and locally advanced prostate cancer: hormone therapy with conformal radiotherapy
Piotr Milecki, Grażyna Stryczyńska, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 2001/54/4

Radioterapia jako jedna z opcji leczenia miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Grażyna Stryczyńska, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias