PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

H. Nielubowiczowa

Urologia Polska 1981/34/2

H. Nielubowiczowa