PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Halina Wiśniewska

Urologia Polska 2004/57/2a

RIV-2: Wpływ doksazosyny na lokalizację endoteliny-1 w obrębie gruczołu krokowego u pacjentów z łagodnym przerostem prostaty. Dodatkowy efekt terapeutyczny w terapii BPH
Stanisław Wroński, Dariusz Grzanka, Renata Sujkowska, Halina Wiśniewska, Daniel Lewczak