PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Hanna Mańkowska-Pliszka

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Kodowanie chemiczne neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG), zaopatrujących moczowody świni
Izabela Janiuk, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Cezary Skobowiat, Hanna Mańkowska-Pliszka, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski