PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Igor Frulenko

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena wpływu wielkości kamienia i wskaźnika masy ciała (BMI) na skuteczność ESWL w leczeniu kamicy moczowodowej w grupie 855 chorych
Igor Frulenko, Andrzej Sikorski, Krzysztof Safranow

Urologia Polska 2004/57/2a

API-10: Ocena wpływu wskaźnika masy ciała (BMI) na skuteczność ESWL w leczeniu kamicy moczowodowej
Igor Frulenko, Krzysztof Safranow, Andrzej Sikorski