PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ireneusz Mazur

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

50 lat działalności oddziału urologii w Tuszynku
Ryszard Maranda, Zofia Salska, Ireneusz Mazur, Adam Piotrowski, Paweł Wędzikowski, Maciej Krata, Jacek Przybyła