PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Izabella Kozłowicz-Gudzińska

Urologia Polska 1999/52/2

OCENA WARTOŚCI SWOISTEGO ANTYGENU STERCZOWEGO (PSA) JAKO MARKERA PROGRESJI STWIERDZANEJ W SCYNTYGRAFII KOŚĆCA U CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO W TRAKCIE LECZENIA HORMONALNEGO
Arkadiusz Piłatowicz, Izabella Kozłowicz-Gudzińska, Wojciech Michalski