PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Józef Pawlicki

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Czy męska niepłodność może być spowodowana przez wariant (TG)13(T)6 genu CFTR?
Katarzyna Wertheim, Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Józef Pawlicki, Jan Karol Wolski, Jerzy Bal