PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

J. Kowalski

Urologia Polska 1999/52/4

OBJAWY UBOCZNE JAKO WYNIK STOSOWANIA ZAWIESINY PRĄTKA BCG U CHORYCH Z POWIERZCHOWNYM RAKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO
Piotr Kaczmarek, J. Kowalski, Jerzy Niemirowicz