PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

J. L. Ockrim

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Przezskórne estrogeny w leczeniu zaawansowanego raka stercza - powrót do przyszłości
J. L. Ockrim, El-Nasir Lalani, Hanna Romańska, Paul D. Abel