PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek Guzewicz

Urologia Polska 1995/48/2

METODA BOLLACKA I JACQMIN W USUNIĘCIU CZOPU NOWOTWOROWEGO SIĘGAJĄCEGO PRZEDSIONKA SERCA U CHOREJ NA RAKA NERKI
Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski, Edward Wirzman, Jacek Guzewicz