PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek Piątkowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 1 - Leczenie operacyjne z wykorzystaniem dostępu laparoskopowego i ,,otwartego" w przypadku guzów nadnerczy
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović, Maciej Gruszczyński, Marek Jackowski, Jacek Piątkowski