PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jadwiga Jankowski

Urologia Polska 1994/47/1a

Odległe wyniki wszczepienia moczo- wodów do wydzielonej bańki odbytnicy ze sprowadzeniem esicy na krocze
Jadwiga Jankowski, Jadwiga Zubowska, Anna Grabowska