PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Łukomski

Urologia Polska 1987/40/3

KAMICA MOCZOWODOWA POWIKŁANA PĘKNIĘCIEM DOLNEGO KIELICHA NERKI
Lech Lipiec, Ireneusz Fatek, Jan Łukomski