PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Figurski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Koncepcja krajowego systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych na raka gruczołu krokowego
Tomasz Ząbkowski, Jan Figurski, Michał Pietrzyk, Henryk Zieliński