PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Iwanicki

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Trudności diagnostyczne w przypadku raka stercza z masywnymi przerzutami węzłowymi niekorelującymi z PSA
Teresa Gawlik-Jakubczak, Robert Hałasa, Jan Iwanicki
Przypadek chorego z rakiem embrionalnym jądra lewego i guzem w atroficznym jądrze prawym
Teresa Gawlik-Jakubczak, Stanisław Dobrzański, Jan Iwanicki