PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janina Sokołowska-Pituchowa

Urologia Polska 1983/36/4

Ocena metryczna nerek podwójnych
Maciej Augustyn, Zbigniew Cikowski, Janina Sokołowska-Pituchowa