PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Michalik

Urologia Polska 1987/40/4

RAK INCYDENTALNY W GRUCZOLAKU STERCZA U CHORYCH LECZONYCH PRZEZCEWKOWĄ ELEKTRORESEKCJĄ (PERS)
Andrzej Prajsner, Janusz Michalik, Adam Szkodny