PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Wabik

Urologia Polska 1991/44/4

Guz zapalny pęchenza moczo wego naciekający otrzewną, jelito biodrowe, jelito ślepe i wstępnicę
Janusz Wabik, Andrzej Karski, Jan Krakowski