PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Zaremba

Urologia Polska 1997/50/1

ZMIANY W GRUCZOLE KROKOWYM U CHORYCH PODDANYCH OPERACYJNEMU WYŁUSZCZENIU LUB PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA PO NIESKUTECZNEJ TERMOTERAPII RADIOFALOWEJ
Grzegorz Kata, Andrzej Borówka, Janusz Zaremba