PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jarosław Malczyński

Urologia Polska 1997/50/1

NISKOENERGETYCZNA LASEROTERAPIA STERCZA
Bronisław Stawarz, Andrzej Gomuła, Jarosław Malczyński, Włodzimierz Chudzik, Sławomir Gołoś

Urologia Polska 1995/48/3

BADANIE WPŁYWU ESWL NA STAN KRĄŻĄCYCH KRWINEK CZERWONYCH
Jan Nowak, Jarosław Malczyński, Mirosław Kłos, Bronisław Stawarz