PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jean J.M.C.H. de la Rosette

Urologia Polska 2008/61/1

Zastosowanie testu oznaczającego poziom białka macierzy jądrowej NMP22® (BladderChek®) do wykrywania nowotworów pęcherza moczowego
Harm C. Arentsen, Sigrun Langbein, Jean J.M.C.H. de la Rosette, Rob C.M. Pelger, Siebe D. Bos, Jimmy G. Fernandes, Theo M. De Reijke

Urologia Polska 2007/60/2

Treatment approaches in patients with hormone resistant prostate cancer
Theo M. de Reijke, Jean J.M.C.H. de la Rosette, Cora N. Sternberg