PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jean Leemans

Urologia Polska 1978/31/3

Proteza silikonowa jako materiał zastępczy moczowodu w zastosowaniu klinicznym
Andrzej Kotowicz, Jean Leemans