PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Etienne

Urologia Polska 1997/50/3

MODEL LITOTRYPTORA IPPT PAN PIERWSZE DOŚWIADCZENIA KLINICZNE
Tomasz Jakubczyk, Janusz Judycki, Jerzy Etienne, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Leszek Filipczyński, Bogusław Zienkiewicz