PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Kowalewski

Urologia Polska 1981/34/3-4

Wady rozwojowe układu moczowo-płciowego
Julia Kruk-Jeromin, Leszek Jeromin, Jerzy Kowalewski