PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Milewski

Urologia Polska 1996/49/3

PRZERZUT RAKA SZYJKI MACICY DO NERKI OPIS PRZYPADKU
Andrzej Stokłosa, Cezary Szcześniak, Jerzy Milewski

Urologia Polska 1991/44/2

Przezskórna przetoka nerkowa u dzieci
Tomasz Ferenz, Andrzej Borówka, Jerzy Milewski