PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Pietrek

Urologia Polska 1979/32/2

Kamica wapniowa układu moczowego i jej związek z zaburzeniami przemiany materii. Część III
Jerzy Zieliński, Jerzy Pietrek

Urologia Polska 1979/32/1

Kamica wapniowa układu moczowego i jej związek z zaburzeniami przemiany materii. Część II
Jerzy Zieliński, Jerzy Pietrek

Urologia Polska 1978/31/4

Kamica wapniowa układu moczowego i jej związek z zaburzeniami przemiany materii. Część I
Jerzy Zieliński, Jerzy Pietrek