PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Joanna Broda

Urologia Polska 2004/57/2a

PIX-2: Odległy wynik leczenia pourazowego priapizmu u sześcioletniego chłopca
Joanna Broda, Tomasz Jakubczyk, Bartosz Dybowski, Artur Wojciechowski, Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski