PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Joanna Broda-Orlińska

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena depresji i lęku u kobiet z nietrzymaniem moczu
Joanna Broda-Orlińska, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski