PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Johannes Becker

Urologia Polska 1991/44/4

Incidental carcinoma of the prostate
Tadeusz Zajączkowski, Johannes Becker, Winfried Straube, Werner Schlake

Urologia Polska 1989/42/2

THE ANALYSIS OF RESULTS OF THE THERAPY OF THE URINARY BLADDER CARCINOMA
Johannes Becker, Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube