PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kazimierz Krajka2

Urologia Polska 2008/61/4

Przetoki pęcherzowo-pochwowe – retrospektywna ocena wyników leczenia operacyjnego w latach 1991-2006 w materiale własnym
Teresa Gawlik-Jakubczak1, Kazimierz Krajka2