PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Kazimierz Krajka2

Urologia Polska 2008/61/4

Vesicovaginal fistulas – retrospective analysis of own surgical experience from 1991 to 2006
Teresa Gawlik-Jakubczak1, Kazimierz Krajka2